حریم خصوصی کاربران

                                                                                        حریم خصوصی کاربران

حریم خصوصی کاربران و مشتریان برای کاریناهمراه ارزشمند بوده و ما خود را موظف می دانیم  در برابر حفظ و نگهداری از آنها تمام توان خود را به کار گیریم پس با خیال آسوده از رعایت حریم خصوصی خود از شرکت ما خدمات دریافت نمایید.

قابل‌ ذکر است که مشتری در هنگام استفاده از هرگونه خدمات و سرویس‌های کارینا همراه، خود مسئول حفظ محرمانه‌گی حساب کاربری، اطلاعات و رمز عبور خود خواهد بود و عواقب تمامی فعالیت‌های انجام شده با هر حساب کاربری، متوجه صاحب آن حساب است. 

منو سبد خرید
بالا